Ordmärke

Huvudmeny

Timmermansorden har sedan instiftandet 1761 arbetat med en omfattande social verksamhet, både externt och internt.

Om Timmermansorden

Historik

Hjälpverksamhet

Bo Setterlinds minne

Timmermansordens verksamheter

Ordens verksamheter omfattar fler områden, exempelvis arkiv, bibliotek, kansli, medlemsomsorg, mynt och medaljsamling. Nedan har vi valt att presentera Hjälpverksamheten och Fonden till Bo Setterlinds minne

Hjälpverksamheten

Läs mer om hur du kan söka medel ur Timmermansordens olika fonder.

Hjälpkommittén består av åtta ledamöter och sammanträder två gånger per år, höst och vår.

Bo Setterlinds minne

Mottagare av stipendiet till Bo Setterlinds minne har sedan 1992 utdelats årligen i samband med Ordens adventsgudstjänst och uppgår förnärvarande till 30 000 kronor.