Donationer & testamente

Donationer & testamente

Hjälpkommittén

Vid frågor ber vi Er vänligen kontakta

Ordförande Johan Stenberg
E-mail: okfh@timmermansorden.se

Gåvor och donationer

Gåvor till Timmermansordens Brödrahjälp kan sättas in på PlusGirokonto 15 05 24-7.

Information om att söka medel >>